BIM

Van elk gebouw waaraan wij werken maken we een driedimensionaal bouwkundig model in de computer. Zo’n model heet een BIM (Bouw Informatie Model). Uitgangspunt van BIM is dat alle informatie van een gebouw in dit model wordt vastgelegd, en naar wens kan worden gepresenteerd door middel van bijvoorbeeld perspectieven, plattegronden, gevels, doorsneden, kleur- en materiaaloverzichten, oppervlaktestaten en berekeningen.

openbim_sm

Het BIM-model kan digitaal gedeeld worden met andere partijen die bij het gebouw betrokken zijn, zoals opdrachtgever, constructeur, installatie-adviseur, aannemer en onderaannemers. Wij kiezen bewust voor Open BIM-standaarden en gebruiken het IFC-formaat voor de uitwisseling van deel- of aspectmodellen. Ons CAD-pakket Vectorworks is gecertificeerd voor IFC-import en -export en kan modellen uitwisselen met andere pakketten die IFC ondersteunen, inclusief Revit en Archicad.

Hoe bekijk ik een IFC-model? Stapsgewijze instructies voor installatie en gebruik van Solibri Model Viewer.