Renovatie De Thuishaven gestart

Posted on Posted in Zorg

De Thuishaven is een woonzorggebouw uit 1979 op een prachtige locatie in het centrum van Scheveningen. Tijdens een inloopavond op 25 mei 2018 kregen buurtbewoners en andere belangstellenden te zien wat het gebouw er na de onlangs gestarte renovatie heeft te bieden. En dat is heel wat.

In een vernieuwde vleugel worden kleinschalige woongroepen gecreëerd voor 46 mensen met dementie die verpleeghuiszorg nodig hebben. Samen met een team van vaste medewerkers vormen ze een eigen huishouden waar iedereen zich thuis kan voelen. Er wordt gezamenlijk gekookt en gegeten en er worden samen allerlei activiteiten gedaan. De entree wordt vernieuwd tot een gastvrije en sfeervolle ruimte met diverse voorzieningen zoals restaurant, receptie, ruimte voor de kerkdiensten en een uitgebreid activiteitenaanbod. Zorgaanbieder Cardia wil ook investeren in het aanleggen van tuinen, een terras en het moderniseren van de buitenkant van het gebouw. Cardia: “Het is ons ideaal dat de Thuishaven zich ontwikkelt tot een levendig centrum in dit mooie deel van Scheveningen.”

KYK architecten, dat zich specialiseert zich in het ontwerp van zorggebouwen, heeft in het ontwerp veel aandacht gegeven aan de relatie met de omgeving. Het meest in het oog springend is de nieuwe hoofdentree, die open en uitnodigend is en meteen toegang geeft tot het restaurant en de activiteitenruimte.

Minder zichtbaar maar bijzonder belangrijk voor de woonkwaliteit zijn de flexibele badkamers in de woongroepen: dank zij een draaibare wand is er voldoende ruimte om zorg te verlenen zonder dat dit ten koste gaat van de grootte van de kamers.

Projectpagina De Thuishaven

Omgevingsvergunning aangevraagd voor De Twee Bruggen van Aafje

Posted on Posted in Zorg

Op 6 juni 2018 is de omgevingsvergunning aangevraagd voor een grootschalige renovatie van verpleeghuis ‘De Twee Bruggen’ in Rotterdam. In nauw overleg met zorgaanbieder Aafje heeft KYK architecten een ontwerp gemaakt waarbij de bewoners centraal staan.

Na de renovatie zal het gebouw plaats bieden aan 96 bewoners, die allemaal een eigen kamer met individueel sanitair krijgen. De woongroepen op de verdiepingen krijgen extra ruimte door een beperkte uitbreiding. Op de begane grond worden verouderde bijgebouwen gesloopt, waardoor de bewoners uitkijken op het openbaar groen rond het gebouw.

Projectpagina De Twee Bruggen

Omgevingsvergunning aangevraagd voor renovatie De Thuishaven

Posted on Posted in Zorg

Op 7 september 2017 is de omgevingsvergunning voor de renovatie van ‘De Thuishaven’ aangevraagd. KYK architecten maakte in opdracht van de Haagse zorgaanbieder Cardia een ontwerp om het gebouw aan te passen aan de eisen van deze tijd.

De verbouwing betreft zes groepswoningen voor totaal 46 bewoners met een psycho-geriatrische indicatie. De kamers worden voorzien van ‘slimme badkamers’ en het entreegebied aan de Neptunusstraat wordt volledig vernieuwd.

Projectpagina De Thuishaven

Project Vluchtheuvel in Bleiswijk opgeleverd

Posted on Posted in 1407, Wonen

De noordelijke entree van het dorpscentrum van Bleiswijk is begin 2017 verrijkt met 10 woningen en 4 winkelruimten. De plaats van het voormalige gebouw ‘De Vluchtheuvel’, jarenlang een troosteloos onverhard parkeerterreintje, is op initiatief van Kranenburg BV een levendig plein geworden waar met plezier wordt gewandeld, gewinkeld en gewoond. Mede-initiatiefnemers Jan Droogers en Frans Ammerlaan: “Wij krijgen alleen maar positieve reacties van de mensen uit het dorp.”

De woningen hebben een gevelopbouw die aansluit op het karakteristieke historische dorpscentrum en zijn levensloopbestendig gebouwd. Hierdoor kunnen mensen er gewoon blijven wonen als ze ouder worden of bijvoorbeeld in een rolstoel terechtkomen. Dat de woningen in een behoefte voorzien bleek uit de bijzonder snelle verkoop van de woningen.

Het plan is een ontwerp van KYK architecten, een bureau dat zich toelegt op het ontwerpen van ouderenwoningen, verpleeghuizen en medische centra.

Projectpagina

VastgoedIdee: onze kyk op uw gebouw

Posted on Posted in Zorg

Er verandert veel in de zorg. Verzorgingshuizen verliezen hun functie, verpleeghuizen voldoen niet meer aan de huidige manier van werken en cliënten hebben behoefte aan meer privacy en passende zorg.

Natuurlijk kan nieuwbouw hiervoor een oplossing bieden, maar met bestaande zorggebouwen is meer mogelijk dan u denkt. KYK architecten helpt en inspireert u graag met een VastgoedIdee, een onderzoek dat u snel en verrassend inzicht geeft in de ruimtelijke en financiële potenties van het gebouw.

Meer informatie vindt u hier.

Interesse? We komen graag bij u langs om het VastgoedIdee toe te lichten.

Onderzoek locatie Cardia

Posted on Posted in Zorg

Zorgorganisatie Cardia beschikt na een recente fusie over vijf locaties in Den Haag en Rijswijk. KYK architecten maakt voor een van deze locaties een ontwerp om het gebouw aan te passen aan de actuele wensen van Cardia en de gebruikers.

Ondernemersportretten

Posted on Posted in Algemeen

Onze administrateur Buro Freecon maakt een serie portretten van ondernemers uit de Rotterdamse regio, waarbij het accent ligt op het ondernemerschap. Een van onze opdrachtgevers, Mark Elbers van Hess Uitvaartzorg, legt uit waarom zij adverteren op grote reclamezuilen en plattegrondkasten. In het portret van KYK architecten leest u waarom wij kiezen voor focus op zorggebouwen.

Portret Mark Elbers

Portret Joop Stuit en Jorris Hoste

De Vluchtheuvel op hoogte

Posted on Posted in Wonen

De Vluchtheuvel in Bleiswijk was jarenlang een kale vlakte. Daar komt verandering in: er wordt hard gewerkt aan een gebouw met 10 appartementen en daaronder winkels. Stap voor stap wordt zichtbaar hoe de entree van het dorpscentrum straks zal zijn verrijkt met gevels die perfect aansluiten op de andere panden in de Dorpsstraat. KYK architecten is trots dat ons ontwerp op deze plek wordt gerealiseerd.

Meer informatie over dit project vindt u hier.

KYK aan de slag met verpleeghuis De Twee Bruggen

Posted on Posted in Zorg

KYK architecten maakt in opdracht van zorginstelling Aafje een plan voor een grondige renovatie van verpleeghuis De Twee Bruggen in Rotterdam. Aafje wil graag dat de kamers en algemene voorzieningen beter aansluiten op de visie van de zorginstelling en op de wensen van bewoners en medewerkers. Ook moet het gebouw aan binnen- en buitenkant een eigentijdse uitstraling krijgen. De gebruikers van het gebouw zullen nauw betrokken worden bij de planvorming. De opdracht vloeit voort uit de positieve ontvangst van projectvoorstellen voor andere locaties.