Huisvestingsonderzoek HWW zorg
Den Haag

In 2015 hebben wij in nauwe samenwerking met VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling onderzoek verricht naar de toekomstbestendigheid van de volgende drie verpleeghuizen van HWW zorg in Den Haag:

  • Vrederust-West
  • De Eshoeve
  • Houtwijk.

De verpleeghuizen hebben momenteel vrij grote afdelingen, gedeeld sanitair en gedeeltelijk meerpersoonskamers. Onze opdracht was om te onderzoeken of en op welke manier de verpleegafdelingen kunnen worden aangepast aan veranderende wensen en randvoorwaarden.

Dat hebben we gedaan door eerst deze wensen en randvoorwaarden te inventariseren en samen te vatten in heldere uitgangspunten. Vervolgens is voor elk gebouw een aantal indelingsvarianten geschetst en samen met de opdrachtgever getoetst aan de uitgangspunten. Voor Vrederust-West is een outline business case opgesteld inclusief een analyse van de risico's, kosten en baten. Voor de locatie Houtwijk zijn ook nieuwbouwscenario's onderzocht. Voor alle locaties is een rapportage opgesteld die door HWW zorg zal worden gebruikt bij het vaststellen van haar vastgoedbeleid.

De onderzoeken zijn afgerond en aan HWW zorg aangeboden. 

Opdrachtgever: HWW zorg, Den Haag
Ontwerp: 2015

  • Outline Business Case Vrederust-West