Medisch Centrum
Prinsenbeek

Een bestaande huisartsenpraktijk is uitgebreid en een nieuwe apotheek is toegevoegd. Zowel de bestaande en nieuwe gebouwdelen als de beide functies blijven herkenbaar door hun specifieke vorm- en materiaalgebruik.

Opdrachtgever: J.A.H.E. Beheer BV en Vereniging van Eigenaren Huisartsenpraktijkpand Prinsenbeek
Oplevering: 2003
Onze betrokkenheid:
Joop Stuit: projectcoördinator
Werkzaam bij Van der Laan Bouma Architekten BV

  • Publieksruimte Medisch Centrum Prinsenbeek