Rehobothschool
Nijkerk

In opdracht van de Hervormde Schoolvereniging Nijkerk maken we een ontwerp voor het vernieuwen van de Rehobothschool, een basisschool met ca. 360 leerlingen in het oude centrum van Nijkerk. Omdat er aanvankelijk nog geen budget was vastgesteld, hebben we een adaptief ontwerp voorgesteld: drie ontwerpingrepen die los van elkaar en op verschillende ambitieniveaus kunnen worden ingezet.
De belangrijkste ingreep is het maken van een kloppend hart voor de school: meer ruimte in de kern. De tweede ingreep is het maken van meer ruimte buiten de lokalen voor het geven van thematisch onderwijs. En als derde stellen we een nieuwe uitstraling van het gebouw voor. Op dit moment worden de plannen in overleg met het schoolteam verder uitgewerkt.

Ontwerp: 2021
Uitvoering: 2022
Opdrachtgever: HSN Nijkerk