Rehobothschool
Nijkerk

Omdat de Rehobothschool toe was aan een groot onderhoud, werd besloten de school te te verduurzamen en geschikt te maken voor een nieuwe onderwijsmethode. Voor deze opgave werd vervolgens een prijsvraag uitgeschreven voor verschillende architecten, die wij wonnen. De Rehobothschool is een ‘brede’ basisschool met ca. 360 leerlingen in het centrum van Nijkerk van de Hervormde Schoolvereniging Nijkerk.

De basis van het winnende ontwerp vormde het idee om een aanpasbaar of adaptief ontwerp te maken voor de school. We hebben drie ontwerpingrepen voorgesteld die los van elkaar en op verschillende ambitieniveaus kunnen worden ingezet. Zo wordt de waarde van het bestaande gebouw gebruikt en kon tijdens het bouwproces bepaalde voorstellen wel of niet worden uitgevoerd.

De belangrijkste ingreep is het maken van een kloppend hart voor de school: meer ruimte in de kern. De tweede ingreep is het maken van meer ruimte buiten de lokalen voor het geven van thematisch onderwijs. En als derde stellen we een nieuwe uitstraling van het gebouw voor.  Uiteindelijk konden alle drie ingrepen gerealiseerd worden, zodat de Rehobothschool klaar is voor de toekomst!

Ontwerp: 2021
Uitvoering: 2023
Opdrachtgever: HSN Nijkerk