Energieneutrale Schuurwoning Nijkerk
Nijkerk

In het mooie natuurgebied de Arkemheen polder staat dit robuuste en compacte huis. Robuust in zijn materialisatie en eenvoudige vorm, gelegen aan het bestaande erf van een agrarisch bedrijf.

Enerzijds speelt het uitzicht een belangrijke rol in het ontwerp, anderzijds het realiseren van een energie neutrale woning door het te oriënteren op de zon, zeer goede isolatie en uitstekende kierdichting, volgens de principes van Passief Bouwen. (zie onderstaand interview)

Om oververhitting te voorkomen is daar waar nodig een groot overstek ter plaatse van het terras gerealiseerd. Hierdoor is de woning vanuit de tuin gezien symmetrisch en vanaf de straat asymmetrisch.

Ontwerper: Gertjan Luiten
Ontwerp: 2020
Uitvoering:  2021 bouwbedrijf Aalten Putten

Fotografie: Hans Morren

INTERVIEW met de bewoners

Inleiding - een stoere, compacte en energiezuinige woning
Twee en half jaar geleden werd het vrijstaande huis voor de familie Waaijenberg opgeleverd. Wij ontwierpen voor hen een stoere, compacte en zeer energiezuinige woning op basis van het principe van Passief Bouwen. Bouwen volgens het principe van Passief Bouwen betekent: optimale isolatie, zeer goede kierdichting en een huis georiënteerd op de zon, waardoor met minimale installaties een zeer energiezuinig huis kan worden gerealiseerd.

Voorheen woonde het jonge gezin in een eindwoning uit de jaren ’70 in Nijkerk, met veel kieren en veel minder goed geïsoleerd. Hoe is het nu met hen? Moesten ze erg wennen aan de overgang? En hadden ze, met de kennis van nu, andere beslissingen genomen?

Belangrijke verschillen met een woning uit de jaren 70
Ik word hartelijk ontvangen door Evert in de keuken van hun nieuwe huis. We gaan zitten aan de keukentafel waarbij Evert meteen bekent dat hij het mooiste plekje achter de tafel heeft ingepikt: ‘Vanaf hier heb ik ruim uitzicht in alle richtingen over de Arkemheen polder.’

Elke ochtend geniet hij van het uitzicht als ze met het gezin aan tafel ontbijten. Evert: ‘Ja, dit is echt het belangrijkste verschil met waar we woonden, de ruimte. In deze woning kunnen we gewoon de hele dag de zon volgen van zonsopgang boven Nijkerk, tot zonsondergang in de polder.

Daarnaast hadden we altijd last van tocht in het vorige huis. Je hield dan de deuren zoveel mogelijk dicht om zo min mogelijk koude of tocht te ervaren. In dit huis kunnen we de deuren altijd open laten staan, als we dat willen. Door de zeer goede kierdichting, vloerverwarming én een gebalanceerd ventilatiesysteem zijn de problemen van het oude huis er niet.

Ander voordeel van de luchtdichte gevel is dat er weinig ongedierte binnen komt. Het huis staat naast een boerderij, waar je veel last kunt hebben van muggen of vliegen. Omdat standaard alle ramen dicht zitten, hebben we daar eigenlijk geen last van.’

Hoe energiezuinig is het huis?
Het huis is zeer goed geïsoleerd en heeft een goede kierdichting. Qua installaties is een lucht/water warmtepomp met passieve koeling toegepast, zijn zonnepanelen op de schuur ernaast geplaatst en wordt er gebruik gemaakt van CO2 gestuurde balansventilatie. Maakt het huis de berekende energiezuinigheid ook waar?

Evert: ‘Jazeker. Omdat we nu wel een elektrische auto hebben, gebruiken we meer energie dan gedacht. Als we daar geen rekening mee houden dan draaien we eigenlijk neutraal en hebben we eigenlijk geen kosten aan energie. Gezien de energiecrisis kwam het huis precies op tijd!’

Het ontwerptraject
Het was wel een spannend ontwerptraject. Waar we nog elke dag blij mee zijn is dat we vast hebben gehouden aan het plan dat in eerste instantie was afgekeurd door welstand. De alternatieven die je had bedacht haalden het eigenlijk niet bij wat er nu is gebouwd. Dat je standvastig bleef en in het gesprek de welstandscommissie toch kon overtuigen, dat hebben we zeer gewaardeerd.

De uitvoering
‘De samenwerking met de aannemer Aalten zien we als heel positief. Enerzijds vanwege het goede contact met de uitvoerder, anderzijds met de mensen op de bouw. Op de bouw zelf werd meegedacht hoe onderdelen werden uitgevoerd. Ze namen de tijd om uit te leggen waarom en hoe ze dingen op de bouw deden.

We hebben ter plekke op tekeningen afspraken gemaakt over de E- en W-installaties. Bij heel veel onderdelen maak je afspraken met de één en het wordt door een ander uitgevoerd, daar kan wel eens een verschil in ontstaan. Een tip die we mee willen geven aan opdrachtgevers die gaan bouwen: blijf controleren tijdens de bouw. Achteraf is het soms veel lastiger om fouten te corrigeren dan op het moment zelf. Als je tijdens de bouw een fout constateert, is onze ervaring, wordt daar op de bouw niet negatief tegenaan gekeken.

Het scheelt wel dat wij ernaast woonden én dat we hadden afgesproken om de bouwplaats dagelijks schoon te houden. Tijdens het schoonhouden bekeken en bespraken we natuurlijk uitgebreid de  vorderingen. Bovendien hielp Corona voor ons nog een handje: we waren de hele dag thuis.’

Conclusie
Jullie zijn zeer tevreden over het eindresultaat en wonen hier met veel plezier, zijn er nog dingen die je achteraf écht anders had gedaan?

Evert: ‘Nee. We zijn heel tevreden over het ontwerp en de uitvoering. Als we het nog eens hadden gedaan, dan hadden we het precies op dezelfde manier gedaan. Sommige mensen noemen wel eens dat het derde huis dat je bouwt perfect is, dat hebben wij helemaal niet. Voor ons is dit eerste huis helemaal perfect!’