Uitvoering

In deze fase werken we het ontwerp zodanig uit dat het daadwerkelijk gebouwd kan worden.

Technisch Ontwerp

In deze fase wordt het bouwwerk – in technische zin – in al zijn facetten zodanig uitgewerkt en gespecificeerd, dat op basis daarvan definitieve prijsvorming voor de uitvoering kan plaatsvinden.

Definitief Ontwerp

In deze fase ontwikkelen we een gedetailleerde voorstelling van het bouwwerk, waarbij ook materiaalgebruik, constructie en installaties verder worden uitgewerkt. De aanvraag van de Omgevingsvergunning vindt meestal in deze fase […]

Voorontwerp

In deze fase ontwikkelen we een globale voorstelling van het (bestaande of nieuwe) gebouw op basis van het globale Progamma van Eisen, de ontwerpuitgangspunten en besprekingen.

Gebouw modelleren

Bij renovatie van een bestaand gebouw kunnen wij een digitaal model van het gebouw maken.

VastgoedIdee

Heeft u nog geen vastomlijnde plannen? Ons VastgoedIdee geeft u snel en verrassend inzicht in de mogelijkheden van uw gebouw(en).