Technisch Ontwerp

Posted on Posted in Niet gecategoriseerd

In deze fase wordt het bouwwerk – in technische zin – in al zijn facetten zodanig uitgewerkt en gespecificeerd, dat op basis daarvan definitieve prijsvorming voor de uitvoering kan plaatsvinden.