Omgevingsvergunning binnen 25 dagen

Posted on Posted in Zorg

Op 27 oktober 2014 is de omgevingsvergunning afgegeven voor het project Swaenestate in Den Haag. Dat gebeurde in de recordtijd van 25 dagen na de aanvraag. De toegestane beslistermijn is 8 tot 14 weken.

Door goede samenwerking in het bouwteam onder leiding van Boele & van Eesteren leverden alle partijen tijdig hun informatie aan. KYK architecten overlegde vooraf met de bouwinspecteur en welstandscommissie en besteedde veel aandacht aan de volledigheid van de aanvraag, waardoor geen vertraging optrad vanwege het achteraf aanleveren van aanvullende gegevens. Ook de gemeente was bereidwillig om de vaart er in te houden.

De welstandscommissie van Den Haag adviseerde positief over de wijziging van de entreepartij van het verzorgingstehuis en over de wijzigingen in de zuidgevel:

“Het nieuwe entreevolume is in maat en vormgeving een passende toevoeging aan de bestaande bebouwing en vormt daarmee een samenhangend geheel. De hoogte van het volume sluit goed aan bij de volumeopbouw van het bestaande gebouw en de verwijzing in de dakrand naar de bovenliggende balkons draagt verder bij aan het samengaan van oud- en nieuwbouw. De voorgestelde materialen en detaillering van de entree acht de commissie zorgvuldig. Dit geldt ook voor de positie en de maatvoering van de naamsaanduiding.
De gevelwijzigingen ter plaatse van de begane grond aan de zijde van de Volendamlaan voegen zich goed in de structuur van de gevel”.

Het plan voorziet onder meer in nieuwe huisvesting voor apotheek Leyenburg en huisartsenpraktijk Leyendak, die begin 2015 hun huidige huisvesting moeten verlaten. Mede dank zij de snelle vergunningverlening ligt het project op schema.