Zorg

Zorg

De zorg staat bol van persoonlijke verhalen. Natuurlijk begrijpen wij dat goede, liefdevolle zorg centraal staat. Iedereen kent wel verhalen van ouders of vrienden die zich niet thuis voelen in een verpleeghuis of zorginstelling. Voor ons is dat de motivatie om juist een plek vol geborgenheid en warmte te ontwerpen. Waar zorgmedewerkers prettig kunnen werken. Onze droom is een echt thuis creëren voor iedereen. Want wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens een plek verdient waar hij of zij tot zijn recht komt. Dat is onze drijfveer.

De mens centraal

Zorg draait om mensen. Iedereen moet zich prettig voelen in een woon- of zorgomgeving. Daarom willen we dat mensen allereerst geborgenheid en veiligheid ervaren. Want juist als je zorg of hulp nodig hebt, is zo’n positieve beleving onmisbaar, voor bewoners en bezoekers. Tegelijkertijd kijken we een stap verder. Met onze ontwerpen willen we mensen stimuleren om in beweging te blijven en bijdragen aan het herstelproces. Dat stelt andere eisen aan de vorm en inrichting van zorggebouwen. Het doel is steeds een positieve impact op het welzijn en de kwaliteit van leven die mensen ervaren. Daar werkt KYK graag aan mee.

Oog voor de omgeving

Een gebouw staat nooit op zichzelf en zeker een zorggebouw heeft een sociale functie. Wij begrijpen de waarde en kracht van deze sociale en maatschappelijke context. Daarom hebben we in onze ontwerpen veel aandacht voor de rol van zorg- en woongebouwen in hun omgeving. Die brede blik vertalen we, waar mogelijk, naar open structuren en transparante ontwerpen die interactie met de buurt stimuleren. In nauw overleg met alle betrokkenen creëren we een totaalbeleving. Juist in die geïntegreerde oplossingen schuilt onze kracht. Zodat mensen die zorg nodig hebben toch deel uitmaken van de samenleving.

Co-creatie

Een ontwerp is veel meer dan een tekening. Daarom nemen we de tijd om te luisteren naar onze opdrachtgevers. Naast gesprekken met bestuurders en managers gaan we zelf de werkvloer op. We lopen mee met medewerkers en zoeken verbinding met bewoners. Het resultaat is een geïntegreerd ontwerp dat vorm en functie combineert in een veilige, geborgen zorgomgeving. Een ontwerp dat bovendien draagvlak heeft. Co-creatie stopt niet bij plannen. Ook bij de realisatie zijn we graag betrokken. Onze ervaring is dat een breed gedragen en effectief proces leidt tot het beste resultaat voor alle betrokkenen.

KYK werkt voor…

KYK is lid van…