Waar wonen en zorg samenkomen

Onze missie is het ontwerpen van een leefomgeving die mensen blijft prikkelen en uitdagen. We willen een echt thuis creëren voor mensen, of het gaat om een plek om te wonen of gebouwen waar mensen zorg ontvangen. Door goed te luisteren en te kijken, komen we tot het beste ontwerp. Samen met opdrachtgevers en bewoners, en altijd in relatie met de omgeving. In onze mensgerichte architectuur komen wonen en zorg samen.

Nieuws

Bouw bedrijfsgebouw De Flier in volle gang

De bouw van het bedrijfsgebouw De Flier is in volle gang. In februari werden de betonvloer en laadkuil gestort en afgelopen week werd het staalskelet geplaatst en binnenkort de buitenwanden. […]

Woningsplitsing verdient meer aandacht

Eind vorig jaar presenteerden de ministers De Jonge en Helder het Programma Wonen en Zorg voor Ouderen. Ingegeven door de woningnood en de enorme groei van het aantal ouderen wil het kabinet de […]

Contract ondertekend voor bedrijfsgebouw De Flier

Eind augustus 2022 is het contract ondertekend voor de bouw van een nieuw bedrijfspand voor Smoky Light en GBT Machines op bedrijventerrein De Flier in Nijkerk. Het gebouw, ontworpen door KYK […]

Meer nieuws

KYK heeft oog voor…

In onze aanpak bundelen we drie thema’s:

De mens centraal

Wij ontwerpen altijd voor mensen. Zij moeten in ieder geval prettig kunnen wonen, werken en leven. Maar wij gaan graag een stap verder door ook de leefwereld en identiteit van mensen te versterken. Dat doen wij door in al onze gebouwen de mens centraal te stellen.

Co-creatie

KYK is een kleine organisatie die graag samenwerkt met opdrachtgevers, bewoners, professionele partners en andere betrokkenen. Voor ons begint alles met luisteren. Zo doorgronden wij alle wensen en behoeften. Dat is het vertrekpunt voor het beste resultaat in elke context.

Omgeving

Een gebouw is onderdeel van een groter geheel, een straat, een buurt of een wijk. In onze ontwerpen zoeken we altijd naar verbinding, tussen mensen en met de omgeving. Zo creëren we een totaalbeleving waarbinnen iedereen zich op zijn gemak voelt en betrokken is.

Wie is KYK?

KYK architecten BV is opgericht in januari 2014. Vanuit ons centraal gelegen kantoor in Gouda en onze nevenvestiging in Nijkerk werken we aan projecten in heel Nederland. Onze focus ligt op gebouwen voor wonen en zorg, zowel nieuwbouw als renovatie.

Het bureau wordt geleid door Jorris Hoste en Gertjan Luiten.